Yosemite – Ansel Adams

1D4873DF-D99D-4573-B8A3-B25902F9B9F1
Yosemite

Ansel Adams

The great rocks of Yosemite, expressing qualities of timeless, yet intimate grandeur, are the most compelling formations of their kind. We should not casually pass them by for they are the very heart of the earth speaking to us.

Những khối đá khổng lồ ở Yosemite, phô bày những tính cách hùng vĩ tuy vượt thời gian mà rất gần gũi, là những hình dáng tuyệt diệu nhất trong các khối đá cùng loại. Chúng ta không nên lướt qua nhìn chúng một cách vô tình, bởi vì chúng chính là tâm hồn của quả đất này đang trò chuyện với chúng ta đó.