Hideko’s Stone – Janet Roth

14A3F57B-80CF-4888-9E9C-93D2A9B3B0E6
Hideko’s suiseki – photo from Janet Roth’s blog

Hideko’s Stone
Janet Roth

Hideko Metaxas found this stone many years ago on the Klamath River. As often seems to be the case with really good suiseki, it was lying right-side-up on the surface, seemingly waiting to be discovered.  Hideko says about this stone:

When I first found this stone, I knew it was extraordinary.  It gave me the feeling of times long past. The restrained and subtle color, with its deep, rusty, weathered, patina gives it a calm, consoling feeling.   The gentle, quiet, shape is tender and comforting. The wrinkles and furrows that run through the middle of the stone suggest that something happened a long time ago, but that everything is now quiet. The size is small enough to hold in my palms and hear and feel what the stone is trying to tell me – or maybe what I want to hear from the stone. When I hold it in my hands I feel at one with the universe and the magical healing power of the stone embraces my soul.

Mas right away fell in love with this stone when he saw it at Hideko’s house.  He said:

This is not the type of stone that will stand out in a suiseki contest, but even so it caught my eye immediately.  The beauty of its depth, modesty and simplicity all combine to create a deep wabi-sabi   feeling.  It reminded me of a special gift I received from our suiseki teacher, Mr. Hirotsu.

“Pathway to Zen” (“Lối Thiền”); 7″ x 4.5″ x 5″; Keiseki Hirotsu
“Pathway to Zen” (“Lối Thiền”); 7″ x 4.5″ x 5″; Keiseki Hirotsu

About 25 years ago, not long before  he passed away, he gave me a little suiseki, which he loved. At that time   I didn’t quite understand what he was trying to show me with this gift. For Mr. Hirotsu suiseki were the way into the world of Zen, but I could not yet follow along with him.

One way to appreciate stones is through the natural landscapes and figures defined in traditional suiseki.  Another way is to go beyond this into the realm of fine art.  However, just as most of the universe is “dark matter”, hidden from our view, behind these visual forms is a very personal, emotional and spiritual world of suiseki.  After many years had passed I realized that Hirotsu-sensei was trying to lead me to this Zen world with his valuable gift.

Hideko says there are many ways to appreciate suiseki.  She tells about the time when Nancy Eaton, the editor of the Golden Statements bonsai magazine, was publishing an article about Mr. Hirotsu and his suiseki.  Nancy asked Hirotsu-sensei if he had any advice for suiseki admirers; he said calmly, with a gentle smile, ”just enjoy it”.

Source: https://suisekiart.com/2008/08/08/hidekos-stone/

————

Hòn đá của Hideko
Janet Roth
Võ Tấn Phát dịch

Hideko Metaxas tìm thấy hòn đá này nhiều năm trước ở sông Klamath. Giống như nhiều viên thủy thạch tuyệt hảo, nó nằm phơi phía mặt đẹp nhất lên, dường như chờ đợi được ai đó tìm ra. Hideko nói về viên đá này:

Khi tôi tìm vừa thấy hòn đá này, tôi biết rằng nó rất đặc biệt. Nó gợi cho tôi cảm giác về một thời xưa xa vắng. Cái màu sắc chừng mực và nhẹ nhàng, với bề mặt dãi dầu mưa nắng, cũ kỹ, sâu lắng, tạo cho ta một cảm giác yên bình, khuây khỏa. Cái hình dáng dịu dàng, trầm mặc của nó làm ta mềm lòng và dễ chịu. Những nếp nhăn và đường rãnh chạy giữa hòn đá cho thấy điều gì đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng giờ đây mọi chuyện đều yên tĩnh. Hòn đá nhỏ có thể cầm gọn trên bàn tay và nghe cảm được điều hòn đá muốn truyền đạt cho tôi – hay có lẽ điều tôi muốn nghe được từ hòn đá. Khi tôi nâng nó trên tay tôi cảm thấy hoà mình vào với vũ trụ, và thấy năng lượng chữa trị huyền diệu của nó che chở linh hồn tôi.

Mas ngay lập tức yêu thích hòn đá này khi nhìn thấy ở nhà Hideko. Ông nói:

Đây không phải là loại đá nổi bật trong một cuộc thi thủy thạch, nhưng dù thế nó đập vào mắt tôi ngay lập tức. Vẻ đẹp sâu thẳm, khiêm nhường và giản dị của nó cùng tạo ra cảm giác wabi-sabi. Nó gợi nhớ lại món quà tôi nhận được từ người thầy môn thủy thạch của chúng tôi, ông Hirotsu.

Khoảng 25 năm trước, không lâu trước khi mất, ông tặng tôi một viên thủy thạch ông rất quý. Lúc đó tôi không hiểu hết ông muốn truyền lại gì cho tôi với món quà này. Với ông Hirotsu thủy thạch là một con đường đi vào thế giới Thiền, nhưng tôi vẫn chưa thể dõi theo được bước chân ông.

Một cách để thưởng thức thủy thạch là qua những viên đá có dạng phong cảnh tự nhiên và hình người hay thú vật theo môn thủy thạch truyền thống. Một cách khác là vượt qua truyền thống để đi vào lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, cũng như hầu hết vũ trụ được cấu thành từ “vật chất tối”, vô hình trong mắt ta, đằng sau những hình dạng nhận biết được bề ngoài là một thế giới của thủy thạch, rất cá nhân, đầy cảm tính và nặng phần hồn. Nhiều năm trôi qua tôi mới nhận ra được rằng người thầy Hirotsu đã dẫn tôi vào thế giới Thiền bằng món quà vô giá này.

Hideko nói là có nhiều cách để thưởng ngoạn thủy thạch. Bà kể lại có lần khi Nancy Eaton, chủ bút của tạp chí Golden Statements về bonsai (bồn tài – cây cảnh), viết một bài về Hirotsu và thủy thạch của ông. Nancy hỏi thầy Hirotsu có lời khuyên gì cho những người mê thủy thạch; ông nói điềm tĩnh với một nụ cười nhẹ: “chỉ cần tận hưởng nó”.

Nguồn: https://suisekiart.com/2008/08/08/hidekos-stone/