Floating- Lơ Lửng

Floating

Woke up late,
A little noisy
Of car tires rubbing the street,
The train stopped with squeaking brakes.
The thought of me still in Vietnam,
Flashed through my still sleeping mind.

I was in Japantown, San Francisco,
California, USA.

From the hotel window,
An old styled white building
Sit next to a modern red coffee shop,
On the tilted street.
Two young blond girls pased by,
and an old Asian lady slowly walked by.

August 7 2017

Lơ lửng

Thức dậy muộn,
Nghe ồn ào
Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường,
Và tiếng thắng tàu điện chát tai.
Ý nghĩ mình vẫn còn ở Việt Nam
Trong cái đầu vẫn đang ngái ngủ.

Tôi đang ở giữa Phố Nhật,
San Francisco, nước Mỹ.

Từ cửa sổ khách sạn
Một ngôi nhà màu trắng cổ kính
Đứng cạnh một tiệm cà phê hiện đại màu đỏ,
Trên con đường nghiêng.
Hai cô gái tóc vàng đi qua,
Rồi một bà già Á Châu chậm rãi đi qua.

7 Tháng 8 2017