Western Values

4285520F-8A5C-49A8-BEA8-0645A73B4A6E

Last year (Dec 2018) our 3 sisters came to USA to attend our father’s funeral. While waiting for the first week memorial ceremony, we took our 3 sisters to the Huntington Library, and then our all 5 siblings and families decided to visit Yosemite, Merced National Wildlife Refuge, and Monterey.

It was easier to just take them to a mall or Las Vegas to show the flashy American wealths. But here we wanted to show them how we Americans value our cultural heritage as well as national resources.

We first planned to go to the Getty Museum also, but it was close during Christmas time. We went to the Huntington Library to see all the beautiful gardens and museums, and stopped by the Library to see the wonderful collection of old books and manuscripts. We pointed out that the Huntington Library was donated by the Huntington family to the city for public enjoyment, and also a lot of people working there were volunteers.

CBB0BB8E-70B0-482D-BCC1-3F3F769C1B93

We went to the Yosemite during the government shutdown, so it was a little inconvenient. But we all, especially the kids, were happy to play with snow in this great place. During the Civil War, President Lincoln signed the bill to preserve part of this park for future generations.

8EBE9D95-AAB5-4665-A204-DE434EC47F06

The next day we strolled the Merced National Wildlife Refuge for a few hours. Then we drove to Monterey to walk around the beach and had dinner. One of our sisters is a biologist who loved how Americans managed the wildlife refuges.

392E6031-B065-417A-82B4-506F5176B8B4

The short stay in America really impressed our sisters. It was not just materialistic and violent as anti-American propaganda often painted.

906FE56F-76C0-4E17-A28D-D8CA6B7F877E

And now when I see millions of Hong Kongers coming down the street, my heart melts a little. The western values are way more valuable once you have a taste of them. I know why these Hong Kongers are willing to risk their lives.

C495DAC9-FF87-40B1-A410-E783500FF164

—————

C9B80C87-AC16-4F35-B470-686FDF8F3B9C

Cuối năm trước (tháng 12 năm 2018) 3 cô em gái của mình sang Mỹ dự đám tang của ba. Sau đám tang, trong khi chờ đợi lễ cúng thất, mình chở 3 cô em đi Huntington Library, rồi sau đó cả 5 anh em và gia đình đi thăm Công viên Quốc gia Yosemite, Khu bảo tồn động vật hoang dã Merced, và thành phố biển Monterey.

77799E08-B5A1-41F4-B524-855F29C49752

Nếu muốn cho tiện thì mình chỉ cần chở đi mua sắm trong các siêu thị hay Las Vegas để thấy sự giàu có hào nhoáng của nước Mỹ là xong. Nhưng tụi mình muốn cho thấy cách người Mỹ bảo tồn những bảo vật văn hoá cũng như những tài nguyên thiên nhiên như thế nào.

027DDFFD-E31F-41BC-991A-F4751DE3F8E3

Lúc đầu tụi mình muốn đi thêm bảo tàng nổi tiếng Getty, nhưng bị đóng cửa dịp Giáng Sinh. Vì vậy tụi mình chỉ đi Huntington Library để viếng các khu vườn và bảo tàng tuyệt vời, rồi đến Thư viện để thấy những cuốn sách và bản thảo cổ xưa. Tụi mình cũng chỉ cho thấy Huntington Library tuyệt vời này là do gia đình Huntington hiến tặng cho thành phố để mọi người dân đều được hưởng, và nhiều người làm trong đó là tự nguyện không ăn lương.

3BC5B25A-C4FB-46B2-849B-0C5E066FDAD6

Rồi cả đám tới Công viên Quốc gia Yosemite trong lúc chính quyền bị đóng cửa, nên cũng có chút ít phiền phức. Nhưng tất cả, nhất là con nít, mê chơi tuyết trong vùng phong cảnh tuyệt mỹ đó. Trong cuộc Nội Chiến ác liệt của Hoa Kỳ, Tổng thống Lincoln đã ký đạo luật giữ nguyên một phần Yosemite cho các thế hệ tương lai.

4F76BF36-E4E9-4066-B8C8-8B119FA36191

Ngày hôm sau cả nhóm lâu la lục lạc đi dạo quanh khu bảo tồn động vật hoang dã Merced. Sau đó lái xe tới thành phố biển Monterey dạo quanh bờ biển và ăn tối. Một cô em mình là nhà sinh vật học đặc biệt mê cái cách người Mỹ bảo tồn động vật hoang dã.

BB3B7881-2F07-4FE2-91A8-BF6BCBFB97DA

Dù chỉ ở Mỹ một thời gian ngắn nhưng các cô em mình đều có ấn tượng mạnh về nước Mỹ. Nó đâu chỉ là ham chuộng vật chất và say mê bạo lực như những kẻ chống Mỹ thường rêu rao.

Hôm nay khi mình thấy hàng triệu người Hồng Kông xuống đường, tự nhiên thấy lòng chùng xuống. Những giá trị của Phương Tây càng quý hơn một khi ta nếm qua. Mình biết tại sao người dân Hồng Kông sẵn sàng đem mạng sống ra để bảo vệ chúng.

I built my hut in a zone of human habitation – Tao Qian

912A83FB-B249-4B2A-AEE1-DA79EE2483F7
Chrysanthemum Stone from National Bonsai Foundation’s suiseki collection.

I built my hut in a zone of human habitation
Tao Qian
Translated by Arthur Waley

I built my hut in a zone of human habitation,
Yet near me there sounds no noise of horse or coach.
Would you know how that is possible?
A heart that is distant creates a wilderness round it.
I pluck chrysanthemums under the eastern hedge,
Then gaze long at the distant summer hills.
The mountain air is fresh at the dusk of day:
The flying birds two by two return.
In these things there lies a deep meaning;
Yet when we would express it, words suddenly fail us.

Source: https://en.m.wikisource.org/wiki/I_built_my_hut_in_a_zone_of_human_habitation

—————

Nguyên văn chữ Hán

飲酒
陶潛

結廬在人境,
而無車馬喧。
問君何能爾,
心遠地自偏。
採菊東籬下,
悠然見南山。
山氣日夕佳,
飛鳥相與還。
此還有真意,
欲辨已忘言。

Phiên âm Hán-Việt

Ẩm tửu
Đào Tiềm

Kết lư tại nhân cảnh,
Nhi vô xa mã huyên.
Vấn quân hà năng nhĩ,
Tâm viễn địa tự thiên.
Thái cúc đông ly hạ,
Du nhiên kiến Nam sơn.
Sơn khí nhật tịch giai,
Phi điểu tương dữ hoàn.
Thử hoàn hữu chân ý,
Dục biện dĩ vong ngôn.

Nguồn: https://www.thivien.net/Đào-Tiềm/Ẩm-tửu-kỳ-5/poem-zr_-r6jQHVjRZxxm3vFUSg

Dịch thơ

Uống rượu
Đào Tiềm
Nguyễn Hiến Lê dịch

Nhà cỏ giữa nhân cảnh,
Không thấy ồn ngựa xe.
Hỏi ông: “Sao được vậy ?”
Lòng xa, đất tự xa.
Hái cúc dưới giậu đông,
Thơ thới nhìn núi Nam.
Khí núi ánh chiều đẹp,
Chim bay về từng đàn.
Trong cảnh có thâm vị,
Muốn tả đã quên lời.

Nguồn: Đại cương văn học sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

—————
Tao Qian 陶潛 (365-427), or Tao Yuanming 陶淵明: Chinese poet, known for his love of chrysanthemums.

Đào Tiềm 陶潛 (365-427), tự Uyên Minh 淵明: nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng yêu thích hoa cúc.

—————

Chrysanthemum Stone from National Bonsai Foundation’s suiseki collection.

Cúc hoa thạch trong bộ sưu tập thủy thạch của Hội Bonsai Quốc Gia Hoa Kỳ

https://www.bonsai-nbf.org/viewing-stone-collection/