Big Wave

57CFEA70-973C-4CAB-AEF3-378FF8A68A73.jpeg

Occasionally my wife and I found some really good suiseki from the Eel River. Last year on a tanseki trip, after half a day finding nothing and giving up searching for good stones, we hiked for fun. Then along the river we found several good stones. One had the shape of a big wave.

4B42ECB3-FD00-437A-AE48-B8990FC7501B

I wanted to make a daiza with some indication of an ocean wave, but didn’t want to make it too ornate. As a result I used a Japanese wave pattern as model for the daiza legs.

93F3A450-4157-4E7C-9287-2C59DB7F7380

Here is the result. It was hard to sand around the wave area. I sure need to take more woodworking lessons.

JP1847
Hokusai’s The Great Wave

—————

Đôi khi hai vợ chồng mình cũng tìm được vài hòn thủy thạch đẹp trên sông Eel. Năm ngoái trong một chuyến đi tìm đá, sau nửa ngày không tìm được gì và hết hy vọng tìm được đá đẹp, hai đứa lang thang ngắm cảnh. Rồi tình cờ trên bờ sông lại tìm được đá đẹp. Một hòn có hình như ngọn sóng.

Mình muốn làm cái đế gỗ gợi hình ảnh của sóng biển, nhưng không muốn quá khoa trương. Cuối cùng mình chọn mẫu sóng biển của Nhật để trang trí chân đế.

Kết quả cái đế gỗ nhìn cũng hay. Chỉ có những phần gần chỗ chạm khắc hơi khó mài cho láng đẹp. Chắc chắn mình cần đi học thêm nghề mộc.