Poet on a Mountain Top – Shen Zhou

IMG_3930

Shen Zhou (沈周, 1427-1509), Ming Dynasty, is one of the most famous Chinese painters. His most well known ink painting is “Poet on a Mountain Top” inscribed with the following poem.

Poet on a Mountain Top
Shen Zhou

White clouds sash-like
wrap mountain waists,
The rock terrace flies in space
distant, a narrow path.
Leaning on a bramble staff
far and free I gaze,
To the warble of valley brook
I will reply, whistling.

(Translation from Indiana University.)

杖藜遠眺

白雲如帶束山腰,
石磴飛空細路遙。
獨倚杖藜舒眺望,
欲因鳴澗答吹簫。

Source: https://www.comuseum.com/painting/masters/shen-zhou/poet-on-a-mountain-top/

Thẩm Chu (沈周, 1427–1509), thời Minh, là một trong những họa sĩ nổi danh nhất của Trung Hoa. Bức tranh nổi tiếng nhất của ông là Trượng Lê Viễn Thiếu (Chống gậy lê ngắm cảnh xa) với bài thơ sau đề trên tranh.

Phiên âm Hán-Việt

Trượng lê viễn thiếu

Bạch vân như đái thúc sơn yêu,
Thạch đặng phi không tế lộ diêu.
Độc ỷ trượng lê thư thiếu vọng,
Dục nhân minh giản đáp xuy tiêu.


Dịch nghĩa

Chống gậy lê ngắm cảnh xa

Mây trắng như chiếc đai thắt quanh lưng núi
Bậc đá như bay lên trời xa, con đường nhỏ xa.
Một mình chống gậy bằng gỗ lê, thư thả ngắm cảnh xa,
Nghe tiếng suối chảy, thổi tiêu để đáp lời.

Chống gậy lê ngắm cảnh xa
Thẩm Chu
(Võ Tấn Phát tạm dịch)

Mây trắng như đai thắt lưng núi,
Bậc đá vút lên, lối nhỏ xa.
Tựa gậy lê, ngắm cảnh thư thả,
Nghe tiếng suối, thổi tiêu đáp tạ.