Aisekikai Show 2018

We had 6 stones at the annual Aisekikai Exhibition, December 2018, Huntington Library.

3CE708E3-02B8-4DD4-8E38-258FF7A7FADC
High Mountain and Flowing Water, Eel River, WxHxD 15x12x4 in
5798A008-8C5E-4569-AA85-163153AB51BA
Autumn, Eel River, WxHxD 13x15x4 in
045C200D-13BD-4E1F-957A-2C3C0E275B50
Wave, Eel River
AF991D65-DFA5-4BE4-8FB0-28267625C282
Lake, Eel River
3844EA25-942B-486C-B58F-1714AA43ECC2
Stone, Kern River
78E5BF00-B54A-4D1B-AAFE-B0447DFD5608
Kern River

YouTube video of the stones at the show:

 

Hideko’s Stone – Janet Roth

14A3F57B-80CF-4888-9E9C-93D2A9B3B0E6
Hideko’s suiseki – photo from Janet Roth’s blog

Hideko’s Stone
Janet Roth

Hideko Metaxas found this stone many years ago on the Klamath River. As often seems to be the case with really good suiseki, it was lying right-side-up on the surface, seemingly waiting to be discovered.  Hideko says about this stone:

When I first found this stone, I knew it was extraordinary.  It gave me the feeling of times long past. The restrained and subtle color, with its deep, rusty, weathered, patina gives it a calm, consoling feeling.   The gentle, quiet, shape is tender and comforting. The wrinkles and furrows that run through the middle of the stone suggest that something happened a long time ago, but that everything is now quiet. The size is small enough to hold in my palms and hear and feel what the stone is trying to tell me – or maybe what I want to hear from the stone. When I hold it in my hands I feel at one with the universe and the magical healing power of the stone embraces my soul.

Mas right away fell in love with this stone when he saw it at Hideko’s house.  He said:

This is not the type of stone that will stand out in a suiseki contest, but even so it caught my eye immediately.  The beauty of its depth, modesty and simplicity all combine to create a deep wabi-sabi   feeling.  It reminded me of a special gift I received from our suiseki teacher, Mr. Hirotsu.

“Pathway to Zen” (“Lối Thiền”); 7″ x 4.5″ x 5″; Keiseki Hirotsu
“Pathway to Zen” (“Lối Thiền”); 7″ x 4.5″ x 5″; Keiseki Hirotsu

About 25 years ago, not long before  he passed away, he gave me a little suiseki, which he loved. At that time   I didn’t quite understand what he was trying to show me with this gift. For Mr. Hirotsu suiseki were the way into the world of Zen, but I could not yet follow along with him.

One way to appreciate stones is through the natural landscapes and figures defined in traditional suiseki.  Another way is to go beyond this into the realm of fine art.  However, just as most of the universe is “dark matter”, hidden from our view, behind these visual forms is a very personal, emotional and spiritual world of suiseki.  After many years had passed I realized that Hirotsu-sensei was trying to lead me to this Zen world with his valuable gift.

Hideko says there are many ways to appreciate suiseki.  She tells about the time when Nancy Eaton, the editor of the Golden Statements bonsai magazine, was publishing an article about Mr. Hirotsu and his suiseki.  Nancy asked Hirotsu-sensei if he had any advice for suiseki admirers; he said calmly, with a gentle smile, ”just enjoy it”.

Source: https://suisekiart.com/2008/08/08/hidekos-stone/

————

Hòn đá của Hideko
Janet Roth
Võ Tấn Phát dịch

Hideko Metaxas tìm thấy hòn đá này nhiều năm trước ở sông Klamath. Giống như nhiều viên thủy thạch tuyệt hảo, nó nằm phơi phía mặt đẹp nhất lên, dường như chờ đợi được ai đó tìm ra. Hideko nói về viên đá này:

Khi tôi tìm vừa thấy hòn đá này, tôi biết rằng nó rất đặc biệt. Nó gợi cho tôi cảm giác về một thời xưa xa vắng. Cái màu sắc chừng mực và nhẹ nhàng, với bề mặt dãi dầu mưa nắng, cũ kỹ, sâu lắng, tạo cho ta một cảm giác yên bình, khuây khỏa. Cái hình dáng dịu dàng, trầm mặc của nó làm ta mềm lòng và dễ chịu. Những nếp nhăn và đường rãnh chạy giữa hòn đá cho thấy điều gì đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng giờ đây mọi chuyện đều yên tĩnh. Hòn đá nhỏ có thể cầm gọn trên bàn tay và nghe cảm được điều hòn đá muốn truyền đạt cho tôi – hay có lẽ điều tôi muốn nghe được từ hòn đá. Khi tôi nâng nó trên tay tôi cảm thấy hoà mình vào với vũ trụ, và thấy năng lượng chữa trị huyền diệu của nó che chở linh hồn tôi.

Mas ngay lập tức yêu thích hòn đá này khi nhìn thấy ở nhà Hideko. Ông nói:

Đây không phải là loại đá nổi bật trong một cuộc thi thủy thạch, nhưng dù thế nó đập vào mắt tôi ngay lập tức. Vẻ đẹp sâu thẳm, khiêm nhường và giản dị của nó cùng tạo ra cảm giác wabi-sabi. Nó gợi nhớ lại món quà tôi nhận được từ người thầy môn thủy thạch của chúng tôi, ông Hirotsu.

Khoảng 25 năm trước, không lâu trước khi mất, ông tặng tôi một viên thủy thạch ông rất quý. Lúc đó tôi không hiểu hết ông muốn truyền lại gì cho tôi với món quà này. Với ông Hirotsu thủy thạch là một con đường đi vào thế giới Thiền, nhưng tôi vẫn chưa thể dõi theo được bước chân ông.

Một cách để thưởng thức thủy thạch là qua những viên đá có dạng phong cảnh tự nhiên và hình người hay thú vật theo môn thủy thạch truyền thống. Một cách khác là vượt qua truyền thống để đi vào lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, cũng như hầu hết vũ trụ được cấu thành từ “vật chất tối”, vô hình trong mắt ta, đằng sau những hình dạng nhận biết được bề ngoài là một thế giới của thủy thạch, rất cá nhân, đầy cảm tính và nặng phần hồn. Nhiều năm trôi qua tôi mới nhận ra được rằng người thầy Hirotsu đã dẫn tôi vào thế giới Thiền bằng món quà vô giá này.

Hideko nói là có nhiều cách để thưởng ngoạn thủy thạch. Bà kể lại có lần khi Nancy Eaton, chủ bút của tạp chí Golden Statements về bonsai (bồn tài – cây cảnh), viết một bài về Hirotsu và thủy thạch của ông. Nancy hỏi thầy Hirotsu có lời khuyên gì cho những người mê thủy thạch; ông nói điềm tĩnh với một nụ cười nhẹ: “chỉ cần tận hưởng nó”.

Nguồn: https://suisekiart.com/2008/08/08/hidekos-stone/

Our “Most Famous” Suiseki

A525B3A7-2905-4F53-8528-85AD5ABAE3A0
Photo by Mas Nakajima

Doha, Kern River, WxHxD 7x5x3.5 in

February 2015 Aiseki Kai newsletter about the time I found this rock in December 2014.
642F0C5B-DEAB-4387-9637-5D6A01BBB13D

A documentary film on suiseki, Hunting The Stone: Suiseki in the West by Kristin Zethren,  talked a little about it, with captions for my perfect English. A brief summary of this film was in April 2017 issue of Aiseki Kai.
0FA89043-4314-483F-BDDB-635432E2571B
We learned to make our first daiza from Mas Nakajima and Janet Roth on December 2015 at their lovely home, thanks to their hospitality and generosity.
51EEC5A6-861D-4070-A82F-ADED19D8ECBF

6D5D4D82-57B9-425F-AA35-B798646A0A70
Photo by Janet Roth

It was in the 35th San Francisco Suiseki Kai Annual Exhibit.
https://sfsuisekikai.wordpress.com/2016/09/07/35th-annual-exhibit-photo-gallery/
B3216DC7-68DA-44D5-AC25-B17D4BC07121

Again in Aiseki Kai April 2018 newsletter.
B0B53B6F-0796-4B2F-B224-5F69543195ED

Our Best Suiseki

IMG_4005
El Capitan, WxHxD 11x15x8.5in, Trang Vo-Le & Phat Vo, Kern River stone. Photo by Mas Nakajima and Janet Roth.

 

Our suiseki at San Francisco Suiseki Exhibition 2017, named El Capitan by Janet, with daiza from walnut designed by Mas.

Size WxHxD 11x15x8.5in, weight 97lb.

Thanks to Mas and Janet for the picture.

https://sfsuisekikai.wordpress.com/2017/09/29/photos-from-our-36th-annual-exhibit/


Another photo by Eric Stoner, Aiseki Kai photographer.

B472DAB6-1A45-4B4E-8555-A4A7358036E4
El Capitan, WxHxD 11x15x8.5in, Trang Vo-Le & Phat Vo, Kern River stone. Photo by Eric Stoner

Suiseki Philosophy – Hideko Metaxas

6B9CDCFC-51FE-4A90-B188-0DCFC3FB9C95
Suiseki in Hideko’s collection, photo by Sam Edge

Suiseki Philosophy
Hideko Metaxas

A stone by itself is just a stone. It may possess an excellent landscape or scenery, but a stone must be first cleaned, aged, and properly placed in an appropriate suiban with suitable sand, or placed in an appropriate daiza to be classified as a suiseki. An immortal stone, hard and cold, has a life with spirit and feeling. Especially when it is a suiseki. It speaks to you, it comforts you, and it listens to you. It also helps one to introspect and accept life.

The late Mr. Keiseki Hirotsu (our sensei) often used to tell us in his lectures, “Suiseki equals Zen”. I never fully understood what he meant then. He used to say true suiseki admirers were the people who understood Zen Buddhism, but for some mysterious reason, became attracted to stones and eventually finding a peaceful world of stillness, nothingness, and tranquility in solitude, which is the world of Zen Buddhism.

My concept of suiseki is contemplation. Suiseki has a magical power to eliminate all nonessential desires, greed, emotions, etc. In contemplation through suiseki, there is nothing between oneself and nature. There is nobody between oneself and almighty god, the creator of the universe. Suiseki is magnanimous and patient. Suiseki allows individuals to find one’s own spiritual sanctuary in their own space.

From: Golden Statements, November/December 2001
Source: http://felixrivera-suiseki.com/galleries/hideko.html

Minh triết của thủy thạch
Hideko Metaxas
Võ Tấn Phát dịch

Một hòn đá tự thân chỉ là một hòn đá. Nó có thể mang hình dáng một phong cảnh tuyệt hảo, nhưng trước tiên nó phải được rửa sạch, nuôi dưỡng, và được đặt vào trong thủy bồn vừa cỡ với loại cát thích hợp, hoặc để lên cái đai-za vừa vặn, thì mới thành thủy thạch. Một hòn đá – bất tử, cứng và lạnh – có một đời sống mang linh hồn và cảm xúc riêng. Nhất là khi nó là thủy thạch. Nó trò chuyện, xoa dịu, và lắng nghe ta. Nó cũng giúp ta tự vấn và chấp nhận cuộc đời.

Người thầy quá cố của chúng tôi, Keiseki Hirotsu, trong những bài giảng cho chúng tôi thường nói rằng “thủy thạch tức là Thiền”. Hồi đó tôi không hiểu nghĩa câu nói này của ông. Ông thường nói rằng một người yêu thủy thạch là một người thấu hiểu Phật Giáo Thiền Tông, nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó, bị đá hút hồn rồi cuối cùng tìm thấy một thế giới bình an của thinh lặng, của cái không, của niềm an lạc trong cô tịch, vốn là thế giới của Phật Giáo Thiền Tông.

Quan niệm của tôi về thủy thạch là suy ngẫm. Thủy thạch có năng lực thần bí giúp loại bỏ những ham muốn, tham lam, cảm xúc không cần thiết. Khi suy ngẫm về thủy thạch, không có gì ngăn cách giữa ta và thế giới. Không còn ai xen giữa ta và đấng thượng đế toàn năng, đấng sáng tạo thế giới. Thủy thạch rộng lượng và kiên nhẫn. Thủy thạch cho phép mỗi cá nhân tìm ra ngôi đền thờ tinh thần trong không gian riêng của mình.

Photo source: https://samedge.wordpress.com/2010/10/30/gsbf-suiseki-panel-discussion/

Sui-seki (水石) – Richard Ota

Sui-seki
Richard Ota

According to the dictionaries a stone is a “piece of rock” and a rock is any “solid mineral matter”. To a Sui-seki enthusiast a stone is more than that, considerably more.

No one really knows when the cult of sui-seki began, however the first written records appeared some 600 years ago. It has been said in Japan that the full appreciation of Sui-seki can be acquired only after one has cultivated and acquired reverence and appreciation for ancient writings, objects d-arte, paintings and bonsai, but even if true, anyone with a love of beauty can admire Sui-seki. Like bonsai, Sui-seki fall into several definite styles of classifications. For example, there is the 
to-yama-ishi or “Distant Mountain View stone”, the shima-gata-ishi or “Island Shaped Stone”, the sugata-ishi or “Figure” stone, which may be in the shape of clouds, or birds, or various animals. There are eight classic styles.

How or where a Sui-seki stone is displayed of no matter, so long as it is in a
natural manner. An Island Stone should sit in its mounting so that it is viewed as an island and a kikka- seki so that its chrysanthemum blossom shows to its best advantage. Never however, color, or carve, or alter the natural shape, nor put two or more stones together to look like one. A Sui-seki stone is of Nature’s creation, not a piece of sculpture.

It is written in an ancient book that “stone is close to Zen”. If this observation seems a bit esoteric consider the following: No two stones are alike. The impressions a person receives from a stone are singular, to him and for him alone. And while the beauty of a flower is a fleeting thing, a stone is forever.

This importance of the more permanent over the transient is why Japanese gardens display flowers at a minimum and stress rocks and sand and evergreens. The famous stone garden, Ryoan-ji, in Kyoto is a perfect example of the fore-going, just rocks and sand and yet, each observer receives a different emotional experience, a different impression when he sees it and, perhaps, a distinctly different one when he sees it again, or at another hour of the day.

Probably the most important factor, aside from a stone’s intrinsic beauty is the sense of immortality its permanence conveys. Changeable in its effect, yet unchangeable in essence. The same stone under a hot sun is a different stone in the moonlight, or wet with rain. And to repeat, what you see in this stone is not what I see. This is the fascination of Sui-seki. This is its curious beauty. And lastly, a Sui-seki stone should evoke memories of the day you found it, the difficulty of the search, the heat, or the cold, even the mood that possessed you at the time.

Search for a Sui-seki stone sometime. They’re not everywhere. But when you find one, look closely, you may see that it can be a great deal more than just a chunk of “solid mineral matter”.

Source: http://www.aisekikai.com/resources/june+newsletter+09.pdf

Thủy Thạch
Richard Ota
Võ Tấn Phát dịch

Bản dịch đã đăng ở Tiền Vệ https://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=9981

Theo từ điển thì một hòn đá chỉ là một hòn đá, bất kỳ “mảnh khoáng vật ở thể rắn”. Đối với một người mê thuỷ thạch thì một hòn đá còn hơn thế, hơn rất nhiều.

Không ai thực sự biết được môn phái thuỷ thạch ra đời khi nào, nhưng những ghi chép đầu tiên xuất hiện khoảng 600 năm trước. Ở Nhật bản người ta cho rằng một người chỉ thấu hết cái đẹp của thuỷ thạch khi nào y trau dồi, thực lòng sùng mộ, và cảm nhận được thư pháp cổ nhân, tác phẩm mỹ thuật, tranh và cây cảnh. Nhưng cho dù thực sự như thế, bất kỳ người nào yêu cái đẹp cũng có thể thưởng thức thuỷ thạch. Cũng như cây cảnh, thuỷ thạch được phân ra nhiều loại. Thí dụ như, to-yama-ishi (遠山石) hay “Viễn Sơn Thạch”, shima-gata-ishi (島形石) hay “Đảo Hình Thạch”, sugata-ishi (姿石) hay “Tư Thạch”, đá có hình mây, chim, hay thú vật. Có tám dáng thuỷ thạch cổ điển.

Một hòn thuỷ thạch được sắp đặt như thế nào và ở đâu thì không quan trọng, miễn là nó trông tự nhiên. Một Đảo Thạch nên đặt sao cho giống một hòn đảo, và một kikka-seki (菊花石 – “Cúc Hoa Thạch”) sao cho đoá hoa cúc khoe phía đẹp nhất ra. Tuy vậy không bao giờ sơn phết, đục đẽo, hay làm đổi thay hình dáng tự nhiên, hay gộp vài viên đá với nhau giả làm một. Một viên thuỷ thạch là một sản phẩm của tự nhiên, không phải là một tác phẩm điêu khắc.

Một cuốn cổ thư viết rằng “đá gần với Thiền”. Nếu nhận xét này có vẻ hơi bí ẩn thì hãy suy xét điều này: không có hai hòn đá nào giống nhau. Ấn tượng một người nhận được từ một hòn đá là độc nhất, chỉ từ y và cho y mà thôi. Và trong khi vẻ đẹp của một đoá hoa là thoáng qua, một hòn đá là vĩnh cửu.

Sự đặt nặng cái thường hằng hơn cái phù du là lý do vườn Nhật trồng hoa ở mức tối thiểu và nhấn mạnh vào đá và cây thường xanh. Vườn đá nổi tiếng, Ryōan-ji (龍安寺 – “Long An Tự”) ở Kyoto là một ví dụ hoàn hảo nhất, chỉ với đá và cát và tuy thế, mỗi người nhận được một kinh nghiệm cảm xúc khác nhau, một ấn tượng khác nhau khi y ngắm khu vườn và, có thể, sẽ khác nữa khi y ngắm nó lần nữa, hay vào lúc khác trong ngày.

Có lẽ yếu tố quan trọng nhất, bên cạnh vẻ đẹp tự thân của hòn đá là cái cảm giác bất tử truyền lại từ sự vĩnh hằng của nó. Ảnh hưởng thì thay đổi, còn bản chất thì không hề. Cùng hòn đá đó ở dưới ánh mặt trời nóng bỏng khác với hòn đá dưới ánh trăng, hay đẫm ướt dưới mưa. Và hãy nhắc lại, cái bạn nhìn thấy trong hòn đá này không phải là cái tôi thấy. Đó là sự mê hoặc của thuỷ thạch. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của nó. Và cuối cùng, một viên thuỷ thạch sẽ gợi lại ký ức cái ngày bạn tìm ra nó, sự khó khăn của cuộc tìm kiếm, tiết trời nóng lạnh, thậm chí tâm trạng lúc đó của bạn.

Hãy đi tìm một hòn thuỷ thạch. Không phải chỗ nào cũng tìm được đâu. Nhưng khi tìm thấy nó, hãy nhìn kỹ, bạn có thể thấy rất nhiều, chứ không phải chỉ là một “mảnh khoáng vật ở thể rắn”.

—————-
Nguồn: http://www.aisekikai.com/resources/june+newsletter+09.pdf