To The Other Shore

3C7AE7D5-A1B5-400D-BA46-9AB0FD55D2AF
To The Other Shore, Eel River, WxHxD 11x3x3 in. Photo by Eric Stoner

To The Other Shore
Phat Vo

On a trip to the Eel River in 2015, we crisscrossed the river and wandered for miles. As usual, we picked up and carried in our backpacks several potentially good stones. Then Lisa found a long, skinny, and curving stone. She called me over to tell me she found a bridge stone. When I saw it, I was startled and told Lisa that it was a beautiful boat. And I told her that we had to wrap it in all the extra clothes we carried, throw out all the rocks in her backpack, and just carry that wrapped boat stone home in her pack. A little surprised and annoyed by my reaction, Lisa was at first hesitant but then found the boat worthy of our extra care.

That same year we displayed it at the annual California Aiseki Kai exhibition at The Huntington. Everyone was talking about our boat. Don Kruger joked about slipping it into his pocket and taking it home for himself. Nina Ragle could not find a better boat stone in her collection. In his lecture, Larry Ragle mentioned that there was a fine example of a boat stone that could be seen in the exhibition, and as a result many visitors came up asking about our boat stone. Jim Greaves offered to trade a ‘boat load’ of boat stones for ours; the only bad thing is that every year since, he has looked at our stones, shook his head and teased us that since finding the boat stone we have gone downhill in our ability to find great suiseki.

In the East and West boats have been significant in literature and in art. In Greek mythology the ferryman Charon carried the deceased souls on his boat to the world of death. In East Asia, boats are everywhere. Landscape ink paintings often include boats as one of the few elements indicating the presence of man. Chinese people romanticized the death of the Poet Immortal, Li Po, with a version of him drunken on a boat, jumping into the river to embrace the reflection of the moon. The most well-known Chinese poem is about a sleepless literati man on a boat at midnight near the famous Cold Mountain Buddhist Temple. The great Japanese painter’s pen name was Sesshu, or Snow Boat. The most well known Japanese woodblock print, Hokusai’s The Wave, depicts three small boats in an angry sea. One of the best Chinese literature figures, Su Dongpo, often wrote about his journeys on a boat at night. Buddha compared his teaching as a means to find truth, to a boat as a means to cross over a river; and so his teaching was not a thing to hold onto, just as there was no reason to continue to drag the boat along on land. The most famous Buddhist sutra (teaching) is the Heart Sutra; the name of our stone derives from its concluding mantra (sacred utterance) that urges Buddhists to bravely cross ‘to the other shore’ to reach enlightenment.

Note: The Heart Sutra
https://plumvillage.org/sutra/the-heart-sutra/

Source: http://www.aisekikai.com/resources/July+newsletter+21.pdf


Qua Bờ
Võ Tấn Phát

Trong một chuyến đi tìm đá trên sông Eel vào năm 2015, hai đứa mình cứ lội qua lại hai bên sông và lang thang hàng mấy dặm. Như thường lệ, chúng tôi lượm bỏ vào ba lô vài hòn đá đẹp có tiềm năng. Rồi Trang tìm được một viên đá dài, mỏng và cong. Cô nàng gọi tôi tới khoe đã tìm được viên đá giống như chiếc cầu đá (bắc qua lạch nước). Vừa nhìn thấy tôi giật mình và bảo là viên đá hình thuyền này tuyệt đẹp. Rồi tôi nói Trang dùng mớ áo quần đem theo phòng hờ gói viên đá lại thật kỹ, bỏ hết những hòn đá trong ba lô ra, và chỉ mang viên đá này về là đủ. Hơi ngạc nhiên và bực mình vì phản ứng có vẻ quá đáng của tôi, Trang lúc đầu miễn cưỡng nhưng rồi cũng thấy hòn đá đẹp này đáng được nâng niu cẩn thận như vậy.

Cuối năm đó chúng tôi đem hòn đá đi triển lãm ở Ái Thạch Hội California ở Huntington Library. Ai ai cũng bàn luận về hòn đá. Don Kruger cười nói ông muốn tuồn nhẹ hòn đá này vào túi áo đem về nhà. Nina Ragle nói bà không tìm được hòn đá nào đẹp hơn trong bộ sưu tập của mình. Trong những buổi giới thiệu thủy thạch, Larry Ragle nhắc đến hòn đá hình thuyền của tụi mình đang triển lãm, và nhiều người đã đến hỏi về viên đá. Jim Greaves hỏi tụi mình đổi một lô lốc đá hình thuyền ông đang có ở nhà; chỉ có một chuyện hơi phiền với hòn đá này là những năm sau đó, mỗi lần nhìn đá tụi mình đem tới, Jim lại lắc đầu và nói giỡn là đá của tụi mình xuống dốc mất rồi.

Ở cả Phương Đông lẫn Phương Tây thuyền có địa vị quan trọng trong văn chương nghệ thuật. Trong thần thoại Hy Lạp người đưa đò Charon chở linh hồn những người mới chết trên con thuyền của mình sang thế giới người chết. Đặc biệt ở Đông Á, thuyền có mặt khắp nơi. Tranh phong cảnh thủy mặc thường có một chiếc thuyền để đánh dấu sự hiện diện của con người. Người Trung Hoa thi vị hoá cái chết của vị Thi Thánh của họ, Lý Bạch, bằng huyền thoại khi về già ông say rượu trên thuyền và nhảy xuống nước ngỡ ôm trăng. Bài thơ nổi tiếng nhất của Trung Hoa tả lại lúc nửa đêm một thi nhân mất ngủ trên chiếc thuyền ở gần Hàn San Tự. Bút hiệu của họa sĩ vĩ đại nhất của Nhật Bản là Sesshu, Tuyết Chu, hay Thuyền Tuyết. Bức tranh khắc gỗ nổi tiếng nhất của Nhật Bản, Sóng của Hokusai, có hình ba chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi cuồng nộ. Một trong những khuôn mặt lớn nhất của văn chương Trung Hoa, Tô Đông Pha, cũng thường tả những chuyến đi thuyền trên sông vào ban đêm. Đức Phật so sánh những lời dạy của ngài như một phương tiện để tìm ra chân lý, cũng như chiếc thuyền là phương tiện qua sông; vì thế không cứ khư khư đeo bám vào những lời dạy đó, cũng như không có lý do gì cứ kéo theo chiếc thuyền trên bộ sau khi đã qua sông. Bài kinh nổi tiếng nhất của Đạo Phật là Bát Nhã Tâm Kinh; tên của hòn đá được lấy từ câu thần chú cuối bài thúc giục hành giả hãy nhất quyết ‘qua bờ’ để đạt giác ngộ viên mãn.

Đã đăng trên Nguyệt san của Ái Thạch Hội California: http://www.aisekikai.com/resources/July+newsletter+21.pdf

The Suiseki Art of Mas Nakajima

EBFBB08F-89A4-4A6E-896B-9A4F86B09B2F
From Mas and Janet’s suiseki collection


The Suiseki Art of Mas Nakajima

Mas Nakajima and Janet Roth

My sculpture combines natural stone and wood to create harmony by integrating the life of wood with the simplicity and purity of natural stone. I begin by finding stones in riverbeds and mountains in California, and keep the stones until I am ready to integrate them with the chosen wood. The process of unifying these two materials, by specific selection and by accidental match, results in unexpected and endless possibilities.

Working with wood and stone is very familiar to me, having been born and raised in a traditional Japanese-style wooden house, in a small town near the Japan Alps, surrounded by mountains, rivers, and forests. Twenty-five years of building and designing houses in the Bay Area developed my aesthetic sensibility and my understanding of the relationship between an object and the surrounding space.

The use of natural rocks in my art originates from suiseki, a Japanese form of stone appreciation that has over a thousand years of history. We invite you to join us here to study and discuss suiseki art, both traditional Japanese suiseki and new forms of natural stone art.

Source: https://suisekiart.com/suiseki-art/

—————

39133318-7826-440E-9EFC-C6A545899044
From Mas and Janet’s suiseki collection


Nghệ thuật Thủy thạch của Mas Nakajima

Mas Nakajima và Janet Roth
Võ Tấn Phát dịch

Tác phẩm điêu khắc của tôi kết hợp đá tự nhiên và gỗ nhằm tạo ra sự hài hoà bằng cách kết hợp sự sống động của gỗ với sự đơn giản và thuần khiết của đá. Tôi bắt đầu bằng việc đi tìm đá dưới lòng sông hay trên núi ở California, và để những hòn đá đó riêng ra đến khi tôi sẵn sàng hợp nhất chúng với loại gỗ được chọn. Quá trình hợp nhất hai loại vật liệu này, bằng sự lựa chọn đặc biệt cũng như tác hợp ngẫu nhiên, đưa đến những khả năng bất ngờ và vô tận.

Làm việc với gỗ và đá là chuyện quen thuộc với tôi, vì tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà gỗ truyền thống của Nhật, trong một ngôi làng nhỏ gần rặng núi Alps Nhật Bản, vây quanh là núi, sông, và rừng rậm. Hai mươi lăm năm xây dựng và thiết kế nhà ở vùng Vịnh San Francisco này đã giúp phát triển cảm năng mỹ học của tôi và sự am hiểu mối quan hệ giữa một vật và không gian xung quanh.

Việc dùng đá tự nhiên trong nghệ thuật của tôi bắt nguồn từ thủy thạch, một hình thức thưởng ngoạn đá của Nhật với cả ngàn năm lịch sử. Mời các bằng hữu hãy cùng chúng tôi đến đây học hỏi và thảo luận về nghệ thuật thủy thạch, gồm cả thủy thạch truyền thống Nhật Bản và những hình thức mới về nghệ thuật đá tự nhiên.

—————

Janet and Mas’s blog: https://suisekiart.com

On Yosemite and this suiseki: https://suisekiart.com/2016/06/18/yosemite-falls/

Some of Mas’s amazing art works: https://jtroth.smugmug.com/Art/Suiseki-Art/Mas-Nakajima-Suiseki-Art/

Interview with Janet and Mas: http://m.dailygood.org/story/1796/suiseki-the-japanese-art-of-stone-appreciation-richard-whittaker/

A tribute to Mas: https://bonsaitonight.com/2018/09/18/the-suiseki-art-of-mas-nakajima/

Wabi-sabi

95789890-AD27-4881-AEA1-45364EFF330D
“Wabi-sabi,” Mas Nakajima and Janet Roth’s suiseki collection, photo by Mas Nakajima

“Wabi-sabi is a beauty of things imperfect, impermanent, and incomplete.
It is a beauty of things modest and humble.
It is a beauty of things unconventional.”

“Wabi-sabi is not found in nature at moments of bloom and lushness, but at moments of inception or subsiding. Wabi-sabi is not about gorgeous flowers, majestic trees or bold landscapes. Wabi-sabi is about the minor and the hidden, the tentative and the ephemeral: things so subtle and evanescent they are invisible to vulgar eyes.”

Source: Leonard Koren, Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets and Philosophers

AA823734-81E7-4894-BFB2-6B7399F382C3

Suiseki named “Wabi-Sabi” from Klamath River, California, in Mas Nakajima and Janet Roth’s collection.

Picture source: https://jtroth.smugmug.com/San-Francisco-Suiseki-Kai/Exhibits/SFSK-2016-Exhibit/i-Xrjc5tJ/A

—————

“Wabi-sabi là vẻ đẹp của những thứ không hoàn hảo, vô thường, và bất toàn.
Đó là vẻ đẹp của những thứ bình dị và khiêm nhường.
Đó là vẻ đẹp của những thứ phi truyền thống.”

“Wabi-sabi không thể tìm thấy trong thiên nhiên ngay lúc nở rộ hay xanh tốt, mà vào lúc khởi mầm hay khi đã lắng dịu xuống. Wabi-sabi không phải là vẻ đẹp của một đóa hoa rực rỡ, một thân cây oai phong hay một phong cảnh kỳ vĩ. Wabi-sabi là về cái nhỏ bé và cái bí ẩn, cái bất định và cái vô thường: những thứ quá tinh tế và phù du không thể nhìn thấy bằng mắt tục.”

—————

Wabi-sabi – 侘寂 – sá tịch

Ensō

1CFAD43F-94B8-432A-AD6A-C625330073F2
Kern River stone, WxHxD 7x8x4.5 in, Trang and Phat’s suiseki collection, photo by Brent Meran

 

Ensō
Audrey Yoshiko Seo

Zen circles, ensō, are symbols of teaching, reality, enlightenment, and a myriad of things in between. Seemingly perfect in their continuity, balance, and sense of completeness, and yet often irregular in execution, ensō are at once the most fundamentally simple and the most complex shape. They seem to leave little room for variation, and yet in the hands of Zen masters, the varieties of personal expression are endless. Ensō evoke power, dynamism, charm, humor, drama, and stillness.

Source: Audrey Yoshiko Seo, Ensō: Zen Circles of Enlightenment

BEFF69F7-1D26-4D3C-AB91-F79428C1B41D

—————

70DB9378-072B-46EE-A275-D29B80A9BAB4
At San Francisco Suiseki Kai exhibition in Japantown San Francisco on August 3 – 4, 2019. Photo by Brent Meran

 

Ensō (Viên Tương)
Audrey Yoshiko Seo
Võ Tấn Phát dịch

Vòng tròn Thiền, ensō (viên tương), là biểu tượng của truyền dạy, thực tại, giác ngộ, và vô vàn thứ trung gian. Dường như hoàn hảo trong sự liên tục, cân bằng, và tròn vẹn, nhưng thường bất nhất khi thực hiện, những hình ensō ngay tức thì đơn giản nhất mà cũng phức tạp nhất. Chúng có vẻ như không có kẽ hở cho biến tấu, nhưng trong tay của các thiền sư, sự đa dạng trong biểu đạt cá tính là vô tận. Vòng ensō gợi nên sức mạnh, năng động, mê hoặc, hài hước, kịch tính, và tĩnh lặng.

—————

In Zen, ensō (円相 , “circle”) is a circle that is hand-drawn in one or two uninhibited brushstrokes to express a moment when the mind is free to let the body create (from wikipedia.)

Trong Thiền tông, ensō (円相 viên tương) là một vòng tròn vẽ bằng một hoặc hai nét không nghi ngại để biểu lộ khoảng khắc tâm trí được tự do để thân tự sáng tạo.

I built my hut in a zone of human habitation – Tao Qian

912A83FB-B249-4B2A-AEE1-DA79EE2483F7
Chrysanthemum Stone from National Bonsai Foundation’s suiseki collection.

I built my hut in a zone of human habitation
Tao Qian
Translated by Arthur Waley

I built my hut in a zone of human habitation,
Yet near me there sounds no noise of horse or coach.
Would you know how that is possible?
A heart that is distant creates a wilderness round it.
I pluck chrysanthemums under the eastern hedge,
Then gaze long at the distant summer hills.
The mountain air is fresh at the dusk of day:
The flying birds two by two return.
In these things there lies a deep meaning;
Yet when we would express it, words suddenly fail us.

Source: https://en.m.wikisource.org/wiki/I_built_my_hut_in_a_zone_of_human_habitation

—————

Nguyên văn chữ Hán

飲酒
陶潛

結廬在人境,
而無車馬喧。
問君何能爾,
心遠地自偏。
採菊東籬下,
悠然見南山。
山氣日夕佳,
飛鳥相與還。
此還有真意,
欲辨已忘言。

Phiên âm Hán-Việt

Ẩm tửu
Đào Tiềm

Kết lư tại nhân cảnh,
Nhi vô xa mã huyên.
Vấn quân hà năng nhĩ,
Tâm viễn địa tự thiên.
Thái cúc đông ly hạ,
Du nhiên kiến Nam sơn.
Sơn khí nhật tịch giai,
Phi điểu tương dữ hoàn.
Thử hoàn hữu chân ý,
Dục biện dĩ vong ngôn.

Nguồn: https://www.thivien.net/Đào-Tiềm/Ẩm-tửu-kỳ-5/poem-zr_-r6jQHVjRZxxm3vFUSg

Dịch thơ

Uống rượu
Đào Tiềm
Nguyễn Hiến Lê dịch

Nhà cỏ giữa nhân cảnh,
Không thấy ồn ngựa xe.
Hỏi ông: “Sao được vậy ?”
Lòng xa, đất tự xa.
Hái cúc dưới giậu đông,
Thơ thới nhìn núi Nam.
Khí núi ánh chiều đẹp,
Chim bay về từng đàn.
Trong cảnh có thâm vị,
Muốn tả đã quên lời.

Nguồn: Đại cương văn học sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

—————
Tao Qian 陶潛 (365-427), or Tao Yuanming 陶淵明: Chinese poet, known for his love of chrysanthemums.

Đào Tiềm 陶潛 (365-427), tự Uyên Minh 淵明: nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng yêu thích hoa cúc.

—————

Chrysanthemum Stone from National Bonsai Foundation’s suiseki collection.

Cúc hoa thạch trong bộ sưu tập thủy thạch của Hội Bonsai Quốc Gia Hoa Kỳ

https://www.bonsai-nbf.org/viewing-stone-collection/

Aisekikai Show 2018

We had 6 stones at the annual Aisekikai Exhibition, December 2018, Huntington Library.

3CE708E3-02B8-4DD4-8E38-258FF7A7FADC
High Mountain and Flowing Water, Eel River, WxHxD 15x12x4 in
5798A008-8C5E-4569-AA85-163153AB51BA
Autumn, Eel River, WxHxD 13x15x4 in
045C200D-13BD-4E1F-957A-2C3C0E275B50
Wave, Eel River
AF991D65-DFA5-4BE4-8FB0-28267625C282
Lake, Eel River
3844EA25-942B-486C-B58F-1714AA43ECC2
Stone, Kern River
78E5BF00-B54A-4D1B-AAFE-B0447DFD5608
Kern River

YouTube video of the stones at the show:

 

Hideko’s Stone – Janet Roth

14A3F57B-80CF-4888-9E9C-93D2A9B3B0E6
Hideko’s suiseki – photo from Janet Roth’s blog

Hideko’s Stone
Janet Roth

Hideko Metaxas found this stone many years ago on the Klamath River. As often seems to be the case with really good suiseki, it was lying right-side-up on the surface, seemingly waiting to be discovered.  Hideko says about this stone:

When I first found this stone, I knew it was extraordinary.  It gave me the feeling of times long past. The restrained and subtle color, with its deep, rusty, weathered, patina gives it a calm, consoling feeling.   The gentle, quiet, shape is tender and comforting. The wrinkles and furrows that run through the middle of the stone suggest that something happened a long time ago, but that everything is now quiet. The size is small enough to hold in my palms and hear and feel what the stone is trying to tell me – or maybe what I want to hear from the stone. When I hold it in my hands I feel at one with the universe and the magical healing power of the stone embraces my soul.

Mas right away fell in love with this stone when he saw it at Hideko’s house.  He said:

This is not the type of stone that will stand out in a suiseki contest, but even so it caught my eye immediately.  The beauty of its depth, modesty and simplicity all combine to create a deep wabi-sabi   feeling.  It reminded me of a special gift I received from our suiseki teacher, Mr. Hirotsu.

“Pathway to Zen” (“Lối Thiền”); 7″ x 4.5″ x 5″; Keiseki Hirotsu
“Pathway to Zen” (“Lối Thiền”); 7″ x 4.5″ x 5″; Keiseki Hirotsu

About 25 years ago, not long before  he passed away, he gave me a little suiseki, which he loved. At that time   I didn’t quite understand what he was trying to show me with this gift. For Mr. Hirotsu suiseki were the way into the world of Zen, but I could not yet follow along with him.

One way to appreciate stones is through the natural landscapes and figures defined in traditional suiseki.  Another way is to go beyond this into the realm of fine art.  However, just as most of the universe is “dark matter”, hidden from our view, behind these visual forms is a very personal, emotional and spiritual world of suiseki.  After many years had passed I realized that Hirotsu-sensei was trying to lead me to this Zen world with his valuable gift.

Hideko says there are many ways to appreciate suiseki.  She tells about the time when Nancy Eaton, the editor of the Golden Statements bonsai magazine, was publishing an article about Mr. Hirotsu and his suiseki.  Nancy asked Hirotsu-sensei if he had any advice for suiseki admirers; he said calmly, with a gentle smile, ”just enjoy it”.

Source: https://suisekiart.com/2008/08/08/hidekos-stone/

————

Hòn đá của Hideko
Janet Roth
Võ Tấn Phát dịch

Hideko Metaxas tìm thấy hòn đá này nhiều năm trước ở sông Klamath. Giống như nhiều viên thủy thạch tuyệt hảo, nó nằm phơi phía mặt đẹp nhất lên, dường như chờ đợi được ai đó tìm ra. Hideko nói về viên đá này:

Khi tôi tìm vừa thấy hòn đá này, tôi biết rằng nó rất đặc biệt. Nó gợi cho tôi cảm giác về một thời xưa xa vắng. Cái màu sắc chừng mực và nhẹ nhàng, với bề mặt dãi dầu mưa nắng, cũ kỹ, sâu lắng, tạo cho ta một cảm giác yên bình, khuây khỏa. Cái hình dáng dịu dàng, trầm mặc của nó làm ta mềm lòng và dễ chịu. Những nếp nhăn và đường rãnh chạy giữa hòn đá cho thấy điều gì đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng giờ đây mọi chuyện đều yên tĩnh. Hòn đá nhỏ có thể cầm gọn trên bàn tay và nghe cảm được điều hòn đá muốn truyền đạt cho tôi – hay có lẽ điều tôi muốn nghe được từ hòn đá. Khi tôi nâng nó trên tay tôi cảm thấy hoà mình vào với vũ trụ, và thấy năng lượng chữa trị huyền diệu của nó che chở linh hồn tôi.

Mas ngay lập tức yêu thích hòn đá này khi nhìn thấy ở nhà Hideko. Ông nói:

Đây không phải là loại đá nổi bật trong một cuộc thi thủy thạch, nhưng dù thế nó đập vào mắt tôi ngay lập tức. Vẻ đẹp sâu thẳm, khiêm nhường và giản dị của nó cùng tạo ra cảm giác wabi-sabi. Nó gợi nhớ lại món quà tôi nhận được từ người thầy môn thủy thạch của chúng tôi, ông Hirotsu.

Khoảng 25 năm trước, không lâu trước khi mất, ông tặng tôi một viên thủy thạch ông rất quý. Lúc đó tôi không hiểu hết ông muốn truyền lại gì cho tôi với món quà này. Với ông Hirotsu thủy thạch là một con đường đi vào thế giới Thiền, nhưng tôi vẫn chưa thể dõi theo được bước chân ông.

Một cách để thưởng thức thủy thạch là qua những viên đá có dạng phong cảnh tự nhiên và hình người hay thú vật theo môn thủy thạch truyền thống. Một cách khác là vượt qua truyền thống để đi vào lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, cũng như hầu hết vũ trụ được cấu thành từ “vật chất tối”, vô hình trong mắt ta, đằng sau những hình dạng nhận biết được bề ngoài là một thế giới của thủy thạch, rất cá nhân, đầy cảm tính và nặng phần hồn. Nhiều năm trôi qua tôi mới nhận ra được rằng người thầy Hirotsu đã dẫn tôi vào thế giới Thiền bằng món quà vô giá này.

Hideko nói là có nhiều cách để thưởng ngoạn thủy thạch. Bà kể lại có lần khi Nancy Eaton, chủ bút của tạp chí Golden Statements về bonsai (bồn tài – cây cảnh), viết một bài về Hirotsu và thủy thạch của ông. Nancy hỏi thầy Hirotsu có lời khuyên gì cho những người mê thủy thạch; ông nói điềm tĩnh với một nụ cười nhẹ: “chỉ cần tận hưởng nó”.

Nguồn: https://suisekiart.com/2008/08/08/hidekos-stone/

Our “Most Famous” Suiseki

A525B3A7-2905-4F53-8528-85AD5ABAE3A0
Photo by Mas Nakajima

Doha, Kern River, WxHxD 7x5x3.5 in

February 2015 Aiseki Kai newsletter about the time I found this rock in December 2014.
642F0C5B-DEAB-4387-9637-5D6A01BBB13D

A documentary film on suiseki, Hunting The Stone: Suiseki in the West by Kristin Zethren,  talked a little about it, with captions for my perfect English. A brief summary of this film was in April 2017 issue of Aiseki Kai.
0FA89043-4314-483F-BDDB-635432E2571B
We learned to make our first daiza from Mas Nakajima and Janet Roth on December 2015 at their lovely home, thanks to their hospitality and generosity.
51EEC5A6-861D-4070-A82F-ADED19D8ECBF

6D5D4D82-57B9-425F-AA35-B798646A0A70
Photo by Janet Roth

It was in the 35th San Francisco Suiseki Kai Annual Exhibit.
https://sfsuisekikai.wordpress.com/2016/09/07/35th-annual-exhibit-photo-gallery/
B3216DC7-68DA-44D5-AC25-B17D4BC07121

Again in Aiseki Kai April 2018 newsletter.
B0B53B6F-0796-4B2F-B224-5F69543195ED

Our Best Suiseki

IMG_4005
El Capitan, WxHxD 11x15x8.5in, Trang Vo-Le & Phat Vo, Kern River stone. Photo by Mas Nakajima and Janet Roth.

 

Our suiseki at San Francisco Suiseki Exhibition 2017, named El Capitan by Janet, with daiza from walnut designed by Mas.

Size WxHxD 11x15x8.5in, weight 97lb.

Thanks to Mas and Janet for the picture.

https://sfsuisekikai.wordpress.com/2017/09/29/photos-from-our-36th-annual-exhibit/


Another photo by Eric Stoner, Aiseki Kai photographer.

B472DAB6-1A45-4B4E-8555-A4A7358036E4
El Capitan, WxHxD 11x15x8.5in, Trang Vo-Le & Phat Vo, Kern River stone. Photo by Eric Stoner

Suiseki Philosophy – Hideko Metaxas

6B9CDCFC-51FE-4A90-B188-0DCFC3FB9C95
Suiseki in Hideko’s collection, photo by Sam Edge

Suiseki Philosophy
Hideko Metaxas

A stone by itself is just a stone. It may possess an excellent landscape or scenery, but a stone must be first cleaned, aged, and properly placed in an appropriate suiban with suitable sand, or placed in an appropriate daiza to be classified as a suiseki. An immortal stone, hard and cold, has a life with spirit and feeling. Especially when it is a suiseki. It speaks to you, it comforts you, and it listens to you. It also helps one to introspect and accept life.

The late Mr. Keiseki Hirotsu (our sensei) often used to tell us in his lectures, “Suiseki equals Zen”. I never fully understood what he meant then. He used to say true suiseki admirers were the people who understood Zen Buddhism, but for some mysterious reason, became attracted to stones and eventually finding a peaceful world of stillness, nothingness, and tranquility in solitude, which is the world of Zen Buddhism.

My concept of suiseki is contemplation. Suiseki has a magical power to eliminate all nonessential desires, greed, emotions, etc. In contemplation through suiseki, there is nothing between oneself and nature. There is nobody between oneself and almighty god, the creator of the universe. Suiseki is magnanimous and patient. Suiseki allows individuals to find one’s own spiritual sanctuary in their own space.

From: Golden Statements, November/December 2001
Source: http://felixrivera-suiseki.com/galleries/hideko.html

Minh triết của thủy thạch
Hideko Metaxas
Võ Tấn Phát dịch

Một hòn đá tự thân chỉ là một hòn đá. Nó có thể mang hình dáng một phong cảnh tuyệt hảo, nhưng trước tiên nó phải được rửa sạch, nuôi dưỡng, và được đặt vào trong thủy bồn vừa cỡ với loại cát thích hợp, hoặc để lên cái đai-za vừa vặn, thì mới thành thủy thạch. Một hòn đá – bất tử, cứng và lạnh – có một đời sống mang linh hồn và cảm xúc riêng. Nhất là khi nó là thủy thạch. Nó trò chuyện, xoa dịu, và lắng nghe ta. Nó cũng giúp ta tự vấn và chấp nhận cuộc đời.

Người thầy quá cố của chúng tôi, Keiseki Hirotsu, trong những bài giảng cho chúng tôi thường nói rằng “thủy thạch tức là Thiền”. Hồi đó tôi không hiểu nghĩa câu nói này của ông. Ông thường nói rằng một người yêu thủy thạch là một người thấu hiểu Phật Giáo Thiền Tông, nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó, bị đá hút hồn rồi cuối cùng tìm thấy một thế giới bình an của thinh lặng, của cái không, của niềm an lạc trong cô tịch, vốn là thế giới của Phật Giáo Thiền Tông.

Quan niệm của tôi về thủy thạch là suy ngẫm. Thủy thạch có năng lực thần bí giúp loại bỏ những ham muốn, tham lam, cảm xúc không cần thiết. Khi suy ngẫm về thủy thạch, không có gì ngăn cách giữa ta và thế giới. Không còn ai xen giữa ta và đấng thượng đế toàn năng, đấng sáng tạo thế giới. Thủy thạch rộng lượng và kiên nhẫn. Thủy thạch cho phép mỗi cá nhân tìm ra ngôi đền thờ tinh thần trong không gian riêng của mình.

Photo source: https://samedge.wordpress.com/2010/10/30/gsbf-suiseki-panel-discussion/