Our First Suiseki

AD8BC076-DED6-4F61-A7DD-FB299846BF01
Lotus Leaf, Eel River, WxHxD 11x2x5in. Photo by Eric Stoner

Our first suiseki

We took off the last 2 weeks of December 2011, rented a big SUV Yukon, started our journey along California Coastal US Highway 1 and Highway 101, stopped at any beautiful beach or park we saw along the way, and camped at night in the SUV. After 10 days we reached the town of Klamath where the powerful river Klamath meets the sea. Exhausted, we headed home. Having heard and read about Dos Rios on the Eel River with beautiful rocks, we decided to make the trip there. We reached Dos Rios around midnight and slept in the SUV near the bridge. Little that we knew it was the beginning of a deep friendship between us and the Eel River.

09DCD786-F52D-4791-8B1F-2087461B2642

859C52CA-8E72-4316-9DE5-DD0BA3E35A58
Mouth of Klamath River

I woke up around 6AM to a misty heaven, walked down to the river bank, found a nice stone, walked back to the car, and showed it to Trang who just barely woke up then. We both walked down to the river, and she right away found a thin wavy stone stuck between 2 huge rocks. She showed it to me and said, “If you don’t want it just leave it in the river.” Of course I wanted to keep it. At the time we didn’t know much about suiseki but I knew the stone was beautiful. I thought it looked like a distant mountain on one side, or ocean wave on the other side. Trang insisted it looked like a lotus leaf.

287B7C97-BC87-455E-A207-AB84348FCFF7

A few years later we joined the California Aiseki Kai, and later the San Francisco Suiseki Kai. When we showed the rock to well-known suiseki experts, such as Nina and Larry Ragle, Jim Greaves, Don Kruger, Janet Roth and Mas Nakajima, they all thought it looked like a distant mountain or ocean wave. Still, Trang insisted it looked like a lotus leaf.

Because Trang found the rock, and especially because she is my wife, she had the final words.

“OK. Yes, boss. It’s a lotus leaf!”

But it was a challenge. As a figure stone, it could not be displayed in a ceramic or bronze tray of sand as for a landscape stone, but to be with a proper daiza. And making a daiza for this thin wavy rock is not at all easy.

755A9FC3-CBBE-4CEE-B6FC-5A0A129D2E3F

After learning to make daiza with Mas Nakajima, and with enough experience and confidence, I decided to make the daiza for this stone in September 2019. It took me about 3 full weekends and a few nights in between to finish the daiza out of solid black walnut.

When we had this suiseki at our annual Huntington Library Aisekikai Exhibition in December 2019, Jim Greaves said, “This is Mas’s legacy.” A few others also recognized Mas’s daiza style. It meant so much to us. Mas passed away the previous year. Making daiza is our way to honor and remember Mas.

BDBC27E5-E231-45AF-909D-0FFD822F5631

And I am glad I listened to my wife, at least this time.

Included in Aiseki Kai May 2020 Newsletter

Viên thủy thạch đầu tiên

Hai tuần cuối cùng tháng 12 năm 2011, hai đứa mình mướn một chiếc SUV lớn hiệu Yukon, bắt đầu chuyến du hành theo bờ biển California trên xa lộ Highway 1 và 101, dừng lại những bãi biển hay công viên xinh đẹp bắt gặp trên đường đi, rồi ngủ trong xe ở những chỗ cắm trại dọc đường. Sau 10 ngày chúng tôi đến một thị trấn nhỏ tên Klamath, nơi dòng sông hùng vĩ Klamath đổ ra biển. Mệt mỏi lạnh lẽo, hai đứa quyết định quay về. Vì đã biết chút ít về ngôi làng nhỏ Dos Rios nằm trên sông Eel với nhiều loại đá đẹp, chúng tôi lái xe đến đó trước khi quay về. Đến nơi lúc nửa đêm, chúng tôi ngủ luôn trong xe bên cạnh chiếc cầu. Chúng tôi không hề biết đó là khởi đầu của một mối tình sâu lắng giữa con sông Eel và hai đứa tôi.

B92A4FCA-257C-4E63-B22F-AB5F252D437C

Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng trong một phong cảnh thần tiên lãng đãng sương mù, đi bộ xuống sông, tìm thấy một viên đá đẹp, quay lại và khoe với vợ vừa mới thức dậy. Hai đứa lại đi xuống sông, và ngay lập tức Trang tìm thấy một hòn đá mỏng gợn sóng nằm kẹt giữa hai tảng đá lớn. Cô nàng đem cho tôi coi và hỏi: “Nếu anh không thích thì bỏ lại xuống sông”. Dĩ nhiên là tôi thích rồi. Dù chưa biết gì nhiều về thủy thạch, tôi thấy hòn đá rất đẹp. Tôi nghĩ một mặt thì nó giống ngọn núi nhìn từ xa, mặt kia nó giống như sóng biển. Trang thì khăng khăng viên đá nhìn giống như lá sen.

Vài năm sau chúng tôi gia nhập Ái Thạch Hội của California, rồi sau đó Thuỷ Thạch Hội ở San Francisco. Khi hai đứa đem viên đá khoe với những bậc thầy về thủy thạch, như cặp vợ chồng Nina và Larry Ragle, Jim Greaves, Don Kruger, hay vợ chồng Janet Roth và Mas Nakajima, ai cũng nói nó giống núi xa hay sóng biển. Riêng Trang vẫn khăng khăng nó là lá sen.

Bởi vì nàng tìm thấy viên đá, và nhất là vì nàng là vợ tôi, lời của nàng là quyết định tối hậu.

”Được rồi. Xin tuân lệnh. Lá sen thì lá sen!”

Nhưng lá sen tạo ra thêm những thách thức mới. Vì là đá hình tượng chứ không phải đá phong cảnh, nó không thể được chưng bày trong một khay gốm hay đồng chứa cát, mà phải cần đế gỗ. Nhưng làm một cái đế gỗ cho viên đá mỏng gợn sóng nhấp nhô này chẳng dễ dàng chút nào.

Sau khi học làm đế với thầy Mas Nakajima, và đã có nhiều kinh nghiệm và đủ tự tin, tôi quyết định làm đế cho hòn đá này vào tháng 9 năm 2019. Mất khoảng 3 cuối tuần và vài buổi tối trong tuần tôi mới hoàn thành cái đế bằng gỗ walnut nguyên khối.

FA1E3513-50C2-4702-88DF-6090527D4F98

Khi chúng tôi đem viên thủy thạch này đến cuộc triển lãm hàng năm của Ái Thạch Hội ở Huntington Library vào tháng 12 năm 2019, Jim Greaves nói ngay: “Đây là đi sản của Mas”. Nhiều thành viên hội đá cũng nhận ra điều đó. Nó làm hai chúng tôi ấm lòng. Ông Mas vừa mất năm trước. Đục đẽo những cái đế gỗ là cách chúng tôi tôn kính và tưởng nhớ thầy Mas.

Và tôi thấy mừng là đã biết vâng lời vợ, ít ra là trong chuyện này.

Advertisement

5 thoughts on “Our First Suiseki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s