Xu Wei

DBB3BA67-13CA-4E02-A276-037434A0E775

Xu Wei (徐渭, 1521-1593) was maybe the greatest Chinese artist that we’ve never heard of. He was way ahead of his time, and his style influenced countless later painters, including the great Bada Shanren and Qi Baishi. Qi wished to be born 300 years earlier to grind ink for Xu.

 

921DD274-3B40-478B-8F4D-31504E1600EB

2D4F39D9-0222-4992-95EC-65E7D6E2807A

https://en.wikipedia.org/wiki/Xu_Wei

https://www.comuseum.com/painting/masters/xu-wei/

—————

797F4763-BA27-4517-BCF4-7322EFD5B92D

Từ Vị (徐渭, 1521-1593) là họa sĩ vĩ đại nhất của Trung Hoa mà tên tuổi ít khi được biết đến. Ông đi trước thời đại rất lâu và đã gây nhiều ảnh hưởng hàng thế kỷ sau đó lên nhiều họa sĩ lớn của Trung Hoa, như Bát Đại Sơn Nhân và Tề Bạch Thạch. Tề Bạch Thạch đã mong  ước được sinh ra sớm 300 trước đó để mài mực cho Từ Vị.

 

8F86E8F0-D814-4316-8DFE-61215B1268D4

A8396135-4677-460F-89EF-5740D6685138
Bird by Lotus Pond, from Christie’s


https://vi.wikipedia.org/wiki/Từ_Vị

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s