Vo-Dinh on Arts

2136E6C0-B96F-4BA3-B5C4-47FE08445CBA
(Only in Vietnamese for now.)

Võ Đình – về nghệ thuật

Võ Đình, Thư cho một họa sĩ trẻ, Văn Học, 12-1986, trang 34
http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Van_Hoc/Van_Hoc_011.pdf

Võ Đình, “Thằng Mô-đi” và người nữ Việt Nam, Văn Học, 5-1991, trang 18
http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Van_Hoc/Van_Hoc_063.pdf

https://baotreonline.com/van-hoc/trong-ham-ruou/thang-mo-di-va-nguoi-nu-viet-nam.baotre

https://baotreonline.com/van-hoc/trong-ham-ruou/thang-mo-di-va-nguoi-nu-viet-nam-ky-2.baotre

https://baotreonline.com/van-hoc/trong-ham-ruou/thang-mo-di-va-nguoi-nu-viet-nam-ky-cuoi.baotre

20BAF617-24DB-46E2-A29B-65EEEC964891
Wind Play, Lithograph

Võ Đình, Bức tranh vẽ mãi không rồi, Hợp Lưu, Xuân Bính Tý, 1996
http://www.hocxa.com/Hoa/KhanhTruong/BucTranhVeMaiKhongRoi_VoDinh.php

Võ Đình, Trường hợp Đỗ Quang Em, Hợp Lưu, tháng 5 & 6, 1996
http://www.hocxa.com/Hoa/DoQuangEm/DoQuangEm_VoDinh.php

Võ Đình, Ngày xuân nói chuyện xem tranh, Văn, số Xuân Canh Thìn, 2000
http://www.hocxa.com/Hoa/VoDinh/XemTranh_VoDinh.php

747CE9BE-C8A1-481F-9409-C4C59F36EA87
Painting, from gio-o

Võ Đình, Thập thành: Chuyện bên lề, Tiền Vệ, 2000
http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=335

Võ Đình, Xa xỉ, talawas, 17/9/2002
http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=849&rb=0202

Võ Đình, “Cái chúng ta đang có là tạm bợ, mập mờ, giả tạo”, Hoạ sĩ Võ Đình trả lời phỏng vấn của talawas, Phạm Thị Hoài thực hiện, talawas, 17/9/2002
http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=848&rb=0202

Võ Đình, Nỗi băn khoăn của một người cầm bút, 2004
https://www.diendantheky.net/2017/02/vo-inh-noi-ban-khoan-cua-mot-nguoi-cam.html?m=1

Võ Đình, Chàm văn học nghệ thuật, gió-o, 2008
http://www.gio-o.com/TranThiLaiHong/VoDinhChamVanHoc.htm

Võ Đình: Tâm, Thân, Văn và Vẽ, Thụy Khuê phỏng vấn
http://www.hocxa.com/Hoa/VoDinh/VoDinhTamThanVanVe_ThuyKhue.php

Vo-Dinh’s lithograph Wind Play from Pinterest

Vo-Dinh’s portrait from Vo Dinh page
http://www.gio-o.com/VoDinh.html

Vo-Dinh’s painting from gio-o
http://www.gio-o.com/TranThiLaiHong/tranhvodinh.html

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s