A Wild Goose and Its Image

2628B83A-D8D5-452E-81D0-08846C92F808
Vo Dinh’s signature

A Wild Goose and Its Image
Huong Hai Zen Monk
Vo Dinh translated into English

A wild goose, flies across the sky
Its wings reflect in the cold water
The bird does not mean to leave its image
The water has no desire to retain it

Original Chinese

雁 過 長 空
影 沈 寒 水
雁 無 遺 跡 之 意
水 無 留 影 之 心

From Kien Van Tieu Luc (Miscellaneous Stories of Witnessed Events) by Le Quy Don

Source: http://thohoangnguyenchuong.weebly.com/th417-d7883ch-ch7919-haacuten/category/huong-hai-thien-su

Phiên âm Hán-Việt

Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm

Nguồn: Kiến Văn Tiểu Lục – Lê Quý Đôn

0726AD35-2A4C-41A7-B83D-C99A3233BE97

Nhạn và Bóng
Hương Hải Thiền Sư
Võ Đình dịch

Nhạn vút qua không
Bóng chìm nước lạnh
Để dấu: nhạn không có ý
Giữ bóng: nước cũng vô tâm

Notes:

Huong Hai: Vietnamese Zen Monk (1628-1715)

Vo Dinh: Vietnamese-American painter and writer (1933-2009)

This poem was read much earlier by the Chinese Song Dynasty Zen Monk Tianyi Yihuai (天衣義懷 – Thiên Y Nghĩa Hoài, 993-1064) and others. Huong Hai was probably the first Vietnamese to quote it, and was wrongly attributed with the authorship.


“Bài kệ này, với nội dung nói lên diệu dụng vô ngại của tâm khi đối cảnh, đã xuất hiện từ lâu trong câu hỏi của một vị tăng với thiền sư Trường Lô Diệu Giác (q.14), và trong pháp thoại của các thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài (q.16), thiền sư Tĩnh Từ Đạo Xương (q.16).” (Huỳnh Ngọc Chiến, Hương Thiền Qua Tiếng Trúc – Trúc Thanh Tập, trang 203)

Nguồn: http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tuy-but/7159-Dung-Di-Theo-Buoc-Nhu-Lai.html

Illustration picture source
http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=16453

2 thoughts on “A Wild Goose and Its Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s