Cormorant Haiku – Issa

B23256ED-6E02-4B76-A251-B08FC10AEE2C
Cormorant, ink painting by Musashi

ひいき鵜は
又もからみで
浮にけり

hiiki u wa
mata mo kara mi de
uki ni keri

my favorite cormorant
again floats up
with an empty beak

Source: http://haikuguy.com/issa/searchenglishjapanese2.php

Another translation:

my favourite cormorant
the one who surfaces
with nothing

Source: http://haikuguy.com/issa/rosenstock.html

Con cốc tôi yêu thích nhất
Con trồi lên
Không bắt được gì

Kobayashi Issa (小林 一茶, June 15, 1763 – January 5, 1828) is a Japanese poet and Buddhist priest, better known as Issa, or “One Tea.”

Kobayashi Issa là thì sĩ và thiền sư Nhật Bản, nhà thơ haiku nổi tiếng Issa, Nhất Trà.

Cormorant, ink painting (sumi-e) by Miyamoto Musashi

Bức tranh thủy mặc “Chim cốc” của Miyamoto Musashi

Source: https://medium.com/hakubutsukan/the-art-of-miyamoto-musashi-e154e694d435

Kanji (Hán tự)
鵜: đề
又: hựu
浮: phù

Japanese:
鵜飼 – ukai: đề tự – chim cốc thuần hoá để bắt cá
河鵜 – kawa-u: hà đề
川鵜 – xuyên đề
ウミウ – umiu: sea cormorant

Chinese: 鸕鶿: lô tư – chim cốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s