We are Hongkongers

BC88FE1A-01D2-4150-8753-63013628EEC0

Crude Insistent Passion
Tammy Ho Lai-Ming

At which point we are beaten
we stand up again
against the brickbats

of unvarnished tyranny.
At which point we despair
we remember

the conception of hope
and the daily chanting
of our identity.

Every Hong Konger
who has a conscience
is my rising sun. Our fight

is organic, like the heart
that beats
into a dignified introduction.

We are human; we bleed,
shake in anger, and love,
not yellow objects lost,

kick around,
by Asia’s finest. The future
is embedded in the past,

which beckon now.
We are unafraid
of blanks,

which we will fill in
with diligent
anticipation.

Source: Ly Doi’s Facebook

(Original poem and translation are posted with author’s permission.)

C0672BB0-8420-4B7D-B286-C7F12DBE89E4
By a Vietnamese graphic designer

 

Tình nguyên sơ thao thiết
Hà Lệ Minh
Võ Tấn Phát dịch

Khi bị đánh ngã
Ta lại đứng lên
Đối diện với gạch đá

của bạo ngược trụi trần.
Khi lòng tuyệt vọng
ta nhớ

mầm hy vọng
và lời tụng mỗi ngày
căn cước của ta.

Mỗi người Hong Kong
có lương tri
là mặt trời đang mọc của lòng tôi. Cuộc chiến của ta

tự nhiên, như con tim
gõ nhịp
thành lời phẩm giá.

Ta là người; ta chảy máu,
run người khi giận, và yêu thương,
không phải thứ da vàng vô tăm tích,

cứ bị đá lăn lóc
bởi những kẻ đặc tuyển Á Đông. Tương lai
gắn liền với quá khứ,

mà quá khứ là đây.
Ta không hề sợ
những khoảng trống,

ta sẽ điền vào
bằng dự phóng
bền gan.

2 thoughts on “We are Hongkongers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s