Mas Nakajima passed away

6E163E68-3159-468D-BFF0-EB1111259515
Photo by Chris Ross

Heartbreaking news. Mas Nakajima passed away on September 10, 2018. He is always in our hearts.

 

From the SFSK

—————

Mas Nakajima

It is with great sadness we inform our members that Mas Nakajima passed away on September 10. We don’t know details and we don’t have any plans yet for a memorial or remembrance of Mas, which will surely happen. What we do know is that our hearts are broken. Mas has been the guiding light at SFSK for many years now, assuming the mantel from his teachers and passing along his wisdom to any who wished to talk about stones. We have known him as a kind, thoughtful sensei, always supportive of our many clumsy efforts to find true suiseki, understand them, and show them to the best advantage. We have known him as a quiet, thoughtful friend, a talented artist and craftsman and a stickler for detail. His shy smile belied an ardent passion for artistic expression and particularly suiseki. He will be so greatly missed it is difficult to put into words the loss we all feel. Our hearts and prayers go out to Janet, Mas’ children and family.

At such short notice it is difficult to know how to proceed with the planned meeting for this Thursday, but several have expressed a desire to gather as a club and as friends to share our favorite stories of being with Mas, and hug each other for comfort.

So, we will be there, the Garden Center at Lake Merritt, Thursday September 13 at 7:30.

—————

Mas Nakajima

Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cho các hội viên rằng Mas Nakajima đã qua đời ngày 10 tháng 9. Chúng tôi không biết hết chi tiết và chưa có dự tính để tưởng niệm Mas, nhưng chắc chắn sẽ có. Nhưng chúng tôi biết rằng tim mình đang tan nát. Mas là ánh sáng dẫn đường cho SFSK (San Francisco Thủy Thạch Hội) trong nhiều năm trời, tiếp nối vai trò của các vị thầy của ông và trao truyền sự minh triết của mình cho bất cứ ai muốn đàm luận về đá. Chúng tôi biết về ông như một vị thầy tốt bụng, chu đáo, luôn ủng hộ những cố gắng dù rất vụng về của chúng tôi nhằm tìm ra thủy thạch, hiểu rõ về chúng, và trình bày phía đẹp nhất ra. Chúng tôi biết về ông như một người bạn rất ít nói, ân cần, một nghệ sĩ và một nghệ nhân tài năng, khe khắt đến từng chi tiết. Nụ cười rụt rè của ông che dấu một đam mê nghệ thuật mãnh liệt và đặc biệt là thủy thạch. Đây là một mất mát lớn lao. Khó có thể diễn tả bằng lời nỗi mất mát trong lòng tất cả chúng tôi. Xin thành thật chia buồn cùng Janet, với các con của Mas và gia quyến.

Vì thời gian quá đột ngột chúng tôi không biết phải làm gì trong cuộc họp định sẵn vào thứ 5 tuần này, nhưng nhiều người muốn họp mặt, với tư cách hội viên cũng như là bạn bè để ôn lại những kỷ niệm về Mas, và để vòng tay ôm siết nhau san sẻ nỗi đau buồn này.

Vì vậy, chúng tôi sẽ đến đó, Garden Center ở Lake Merritt, thứ 5 ngày 13 tháng 9, lúc 7:30.

Obituary: https://oakland.chapelofthechimes.com/obits/masahiro-nakajima/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s