Asagao (Morning Glory) Haiku – Chiyo-ni

30641A88-6D5B-49CE-93F6-CA3111F9E238

8DD388CC-5B54-4C78-B2D4-19A227ED2CC4

One of the most famous haiku, by Chiyo-Ni – 千代尼 (1703- 2 October 1775), also known as Fukuda Chiyo-ni – 福田 千代尼, or Kaga no Chiyo – 加賀千代 (Chiyo from Kaga.)

朝顔に
釣瓶とられて
貰い水

朝顔に
釣瓶取られて
貰い水

asagao ni
tsurube torarete
morai mizu

the morning glory
took the well-bucket away from me –
I go to the neighbour for water

The morning glory!
It has taken the well bucket,
I must seek elsewhere for water.

the morning glory
beat me to it …
I go to the neighbour to fetch water
(Tr. Gabi Greve )

morning glory !
the well-bucket entangled
I ask for water
(Tr. Donegan and Ishibashi)

my well bucket
taken by the morning glory—
this borrowed water
(Tr. Ueda Makoto)

Triêu nhan
Gàu nước bị giữ rồi,
Xin nước thôi.
(Võ Tấn Phát dịch)

———-

Notes:

These woodcuts of Chiyo-ni standing beside a well by Utagawa Kuniyoshi illustrate her most famous haiku: finding a bucket entangled in the vines of a morning glory, she would go ask for water rather than disturb the flower.

Những bức tranh mộc bản của Thiên Đại Ni đứng bên cạnh giếng nước, của họa sĩ Utagawa Kuniyoshi, minh họa cho bài thơ haiku nổi tiếng nhất của bà: khi thấy gàu nước bị dây triêu nhan quấn lấy, bà đã đi xin nước thay vì làm lay động tới đóa hoa.

Some Kanji:

Chiyo-Ni 千代尼: Thiên Đại Ni

Fukuda Chiyo-ni 福田 千代尼: Phúc Điền Thiên Đại Ni

Kaga no Chiyo 加賀千代: Gia Hạ Thiên Đại (“Chiyo from Kaga” – Thiên Đại từ vùng Gia Hạ)

朝: triêu – buổi sáng sớm
顔: nhan – dung nhan, nhan sắc
釣: điếu – câu (cá), dùng mánh lới mưu mô chiếm đoạt
瓶: bình
釣瓶: điếu bình – cái gàu nước
取: thủ – cầm lấy
貰: thế
水: thuỷ

https://wkdhaikutopics.blogspot.com/2007/03/chiyo-ni.html?m=1

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=588293001&objectId=3278638&partId=1

https://www.mfa.org/collections/object/chiyo-of-kaga-province-kaga-no-kuni-chiyo-jo-177102

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s