Rock Hunting in Yuha Desert

Rock Hunting in Yuha Desert
Phat Vo
(Bilingual)
http://www.aisekikai.com/resources/May+newsletter+17.pdf

On Friday, March 31, 2017 we drove to Calexico, CA for a tanseki – a rock hunting trip. Next morning we went to Yuha Desert with the Aiseki Kai members and their dogs to look for rocks. The weather was very nice, and the desert was full of beautiful flowers, insects, and reptiles. We found one of the best rocks of the trip, which was either a cave, a polar bear, or a shelter according to several members.

That Saturday night we went back to the hotel and had a big party. We ate a lot, had a few drinks, got into lively conversations, and opened our hearts to others. A few years back we went on the rock hunting trip in Yuha for the first time. When we were deep in the desert, Larry Ragle asked us to listen to the strange silence of the land. On that last trip his wife Nina found one of the best thatched hut stone. Here was the haiku I had for that occasion.

In Yuha Desert,
A thatched hut
Found its dweller.

Sunday morning we went to a different place in the Yuha Desert and looked for more rocks, and said goodby and drove home around 2PM. On the way back we stopped at a gas station and asked for the best Mexican restaurant in Calexico. Then we stopped at the dPoly restaurant and had the best Mexican food ever.
It was a short but wonderful trip!

3BF5936B-92F7-423A-AAD5-B4F84B8DA8B1
Nina and Larry Ragle’s hut stone

Tìm đá trong sa mạc Yuha
Võ Tấn Phát

Thứ 6, 31/3/2017 tụi mình lái xe tới Calexico tiểu bang California để tìm đá cảnh. Sáng hôm sau lái xe tới sa mạc Yuha với các thành viên của Aiseki Kai (Ái Thạch Hội) và vài chú chó để tìm đá. Thời tiết rất đẹp, còn sa mạc thì đầy hoa, côn trùng, và thằn lằn. Hai vợ chồng tìm được một hòn đá đẹp nhất trong cả chuyến đi, nhìn thì lúc giống như hang động, gấu bắc cực, hay vũ túc thạch (đá trú mưa).

Tối thứ 7 cả nhóm về lại khách sạn và bày tiệc. Cả bọn ăn nhiều, uống sương sương, tán chuyện thoải mái, và mở lòng với nhau. Vài năm trước hai đứa mình đi lượm đá lần đầu tiên với hội đá ở sa mạc Yuha. Khi ở sâu trong sa mạc, Larry Ragle (ông hội trưởng) bảo tất cả hãy yên lặng để lắng nghe sự tĩnh lặng lạ kỳ trong đó. Trong chuyến đi đó vợ ông là Nina đã tìm thấy một trong những hòn đá hình ngôi nhà tranh tuyêt đẹp. Mình đã làm thử một bài haiku nhân sự kiện đó.

Trong sa mạc Yuha,
Một ngôi nhà tranh
Đã tìm thấy người khách trọ.

Sáng chủ nhật cả nhóm đến một chỗ khác trong sa mạc Yuha tìm đá, rồi chia tay khoảng 2 giờ chiều ra về. Hai vợ chồng dừng lại ở một tiệm đổ xăng và hỏi quán ăn Mễ ngon nhất ở Calexico. Rồi tới quán tên dPoly và ăn những món ăn Mễ ngon nhất hồi giờ.

Một chuyến đi ngắn nhưng rất tuyệt!

Hut stone picture from Valavanis’s blog: https://valavanisbonsaiblog.com/2015/02/09/2015-2nd-japan-suiseki-exhibition/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s